ustabaşı

ustabaşı
is. köhn. Bir neçə ustaya rəhbərlik edən usta, baş usta. Ustabaşı kənarda durub məlumat verir, qabarlı əllər ilmə düyürdü. Ç.. // Ustaya hörmətlə müraciət. <Qərib:> Xəbər söylə mənə, ay ustabaşı; Əlindəki sazı necə çalırsan? «Aşıq Qərib». <Xərabati:> Mana bax. . . Ey, mana bax, ustabaşı! Gördüyün varmı bizim arxadaşı? H. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ustabaşı — is. Bir iş yerinde çalışan ustaların başı olan ve onları denetleyen kimse Ustabaşı Salih Ağa, iri yumruğunu göğsüne vurarak... Y. Z. Ortaç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baş — 1. is., anat. 1) İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı. N. Cumalı 2) Bir topluluğu yöneten kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • formen — is., İng. foreman 1) Ustabaşı 2) İşçilerin düzenli ve verimli çalışmasını sağlayan ve işçiler üzerinde otoritesi olan işçi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • usta — is., Far. ustād 1) Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse 2) Zanaat öğreticisi 3) Zanaatçılar için unvan Üzeyir usta yoldan geçmeyeceğimizi söyledi. R. H. Karay 4) sf. Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir Bunların… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ilmə — is. 1. Toxunma şeylərin (xalça, corab, parça və s. nin) ayrı ayrı halqaşəkilli düyünləri. İlmə salmaq. İlmə vurmaq. – Ustabaşı kənarda durub . . təlimat verir, qabarlı əllər ilmə düyürdü. Ç.. Qız keçib dəzgah arxasında oturdu, barmaqları ilk… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • PİR — f. Yaşlı, ihtiyar. * Reis. * Bir tarikatın kurucusu. * Herhangi bir meslek ve san atın başlatıcısı, te sis edicisi.(Kur an ı Hakim; enbiyaları, insanın cemaatlerine terakkiyat ı mâneviye cihetinde birer pişdar ve imam gönderdiği gibi; yine… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”